Đặt lịch / Liên hệ từ điện thoại

TEL: 024-7300-5003

Đặt lịch / Liên hệ từ LINE / Zalo

Thêm bạn bè từ biểu ngữ bên dưới và đặt chỗ dễ dàng trên LINE / Zalo! Chúng tôi cũng đang trả lời những câu hỏi.

Đặt lịch hẹn / Liên hệ Form, Mail

  Tên※bắt buộc

  Địa chỉ Mail
  ※bắt buộc

  Số điện thoại※bắt buộc

  Ngày giờ mong muốn

  Lựa chọn đầu tiên:

  Lựa chọn thứ hai:

  ※Đóng cửa vào Chủ nhật và ngày lễ.

  Nội dung liên hệ (Xin hãy ghi các triệu chứng mà quý khách đang gặp phải .)
  ※bắt buộc